Dato: 8. maj 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: S. F. Helm-Petersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 8 Mai 1874

Kjære, meget ærede Hr Helm-Petersen.

Naar De modtager denne Skrivelse vil de vist allerede af Hr Kandidat Weber have hørt Aarsagen hvorfor jeg ikke tidligere har svaret. Igaar rimeligviis netop paa samme Tid De afsendte Brev til mig skrev jeg ham til og fortale om Deres og Hr Cand mag Schmidts henvendelse til mig om Bidrag for en Odense-Folkekalender. Jeg sagde ham at begge Brev uheldigviis vare blevne forlagt, og at jeg ikke er- /

[uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13-1, 941)