Dato: 26. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 26 April 1874

Kjære Ven!

Hvorledes gaaer det med Trykningen af de illustrerede Eventyr og Historier 5te Bind? De har vel dog faaet fra Frøhlich de manglende Billeder, han lovede at de skulde indtræffe snarest, efter den 2den April. Har De dem endnu ikke da opgiv mig Frøhlichs Adresse og jeg skriver ham øieblikkelig til. Hils Deres Frue og øvrige Familie.

Hjerteligst

H. C. Andersen

Velbaaren Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 104)