Dato: 19. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 19 April 1874.

Kjære Fru Melchior! Da De igaar glædede mig med Besøg, sagde De at jeg nok turde bede Deres Mand at oversætte for mig paa Tydsk, mit Brev til Storhertugen af Weimar. Jeg tillader mig derfor at sende dette og haaber maaskee at erholde det engang imorgen saa at jeg kunde skrive Oversættelsen af og sende sammen med Posten. Idag har jeg det, desværre, ikke saa godt som igaar, saa at jeg endnu ikke ret veed om jeg tør vove mig hen til Deres Broders til Middag.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

[kuvert 1981/130-0003]

Fru D. Melchior født Henriques

Høibroplads
Kjøbenhavn

Tekst fra: Niels Oxenvad