Dato: 16. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Hans Peter Holst
Sprog: dansk.

(april 1874, se dagbog 16. april 1874)

Koncept til brev fra HCA til H.P.Holst

Tak for dit besøg igaar, [overstr: Tak for at du førte og at Du bragte den begavede og] og at du bragte Monrad med; dog det er ikke dette Besøg som bringer mig til at skrive/men jeg har en heel anden Anledning; jeg fandt iaftes [overstr: tilf] mellem mine Bøger tilfældig [overstr: en Nytaars og] Fol­kekalenderen for Danmark 1868, deri var et Portræt af Kjæmpevisernes Samler Vedel og det måtte jeg strax klippe ud til mit Skjærmbræt, det Du veed er min Beskjæftigelse i denne [overstr: langsom Fremskriden til bedre Sundhed] min Rastløshed, det Aargang af Kalenderen maa jeg tidligere ikke have læst, jeg kjendte ikke det delige Digt deri om Kolling Slot af Ploug og heller ikke den lille [Fortælling rettet til:] Historie af dig "Fast Tro", jeg læste den og blev saa grebet saa bevæget ved denne friske sunde, ag[tvæ]rdige Fortælling, [overstr: jeg maa sige Dig det, der var salte Taarer] at Taarerne løb mig ned over Kinderne, [overstr: Det er mig - jeg slutter fra mig] Du har her givet os Alle en mesterlig [tilføjet langs kanten:] Pennetegning, en Skizze til en heel Hjertetegning. Det er mig en Trang at sige Dig det, gid Du føler en Deel af den Glæde derved, som jeg følte ved at læse de faae Blade, der indeholdt saa meget.

Hjerteligst

H

Tekst fra: Solveig Brunholm