Dato: 14. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 14 April 1874

Kjære Ven!

Endnu engang hjertelig Tak for den fortræffelige Skildring De har givet af Kaulbach! Tak for det Hjertelag hvormed De har opfattet ham og hans Nærmeste, de kjære gode Mennesker. Det Hele har bevæget mig dybt.

De forlod mig saa hurtigt efter Læsningen, der var endnu Eet og Andet jeg vilde have sagt; jeg haaber imidlertid at De venligt forstod mig og erindrer de smaa Bemærkninger jeg kom med; saaledes, isærdeleshed, at De ikke nævner med Navn, den berlinske Professor, han kunde maaske synes mindre om det. - Der er ogsaa et Sted, (jeg har ikke tydeligt anholdt Ordenes Følge,) De fortæller om den amerikanske Referents aldeles usunde Meddelelse om mig, om hvad jeg aldrig har sagt til ham, ja jeg er i den Forvisning at Menneskel aldrig har besøgt mig. De skriver om jeg husker ret herom, de Ord - "forskellige Konger", vil De ikke heller sætte "forskjellige Storheder". - Forstaa mig nu ikke feil ellers maa det helst blive som det er.

Glæd mig snart igjen med et Besøg, jeg oplives og forfriskes saa meget ved Deres Tale, det sunde og friske der er i Deres hele Livs Opfattelse. Naar jeg, rimeligvis om ikke lang Tid er død og borte, skriv da, om De kan, saa venligt og godt om mig, som De har skrevet om Kaulbach.

Deres hjertlig hengivne

H. C. Andersen

Ti Hr. Nicolai Bøgh

Tekst fra: H.C. Andersens Hus