Dato: 11. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 April 1874.

Kjære Frøken Louise Melchior!

Da jeg igaar Eftermiddags var ude at kjøre med Frøken Anna og Frøken Harriet, kom Tilsigelse fra Kongen at Hans Majestæt, ligesom ogsaa Dronningen vilde modtage mig til Audients paa Amalienborg, i Dag Lørdag Klokken henimod 2. Tør jeg ikke nok spørge Dem, kjære Frøken, om jeg tør benytte Deres Forældres Vogn og om Deres Kudsk har Tid, han maatte være hos mig Klokken 1½ og vente, rimeligviis et Qvarteers Tid ude paa Amalienborg. Kan det ikke skee da siig mig det aabent og ligefrem, men saa betids at jeg kan bestille en Droske, kan jeg ikke faae det bedre Kjøretøi.

Deres hengivne ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad