Dato: 21. marts 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Marts 1874

Kjære Fru Melchior! Naar De imorgen kjører hen til Deres Datter, Fru Johanne, vil De da være saa venlig at lægge paa Birgittes Bord, den her medfølgende lille Confirmations Hilsen fra mig. Grevinde Holstein fik jeg igaar et lille Brev fra, hun er kommet til Byen med sin Datter Friherinde Donner, men aflagde intet Besøg, hun havde kun været hos Kongen og Dronningen og nu ville hun besøge mig, hun kom opad Dagen med Bodil og lille Elisabeth. Grevinden saae meget svagelig ud og reiser hjem til Holsteinborg i Dag eller imorgen. Jeg fortalte at De havde tænkt paa at skrive hende til og hun yttrede at det vilde have glædet hende meget om hun havde faaet Brev, desuden bad hun mig sende Dem de hjerteligste Hilsener og som sagt, sige, at hun denne Gang ikke var stærk til at aflægge Besøg hos Nogen. Hun var saa venlig at indbyde mig, naar jeg var rask nok dertil og Skoven stod grøn, at komme til Holsteinborg hvor jeg skulde faae Værelser i Stue-Etagen ud til Haven. Gud veed om jeg kommer der; jeg har ingen Planer for Sommeren men dog en svag Lyst til at besøge Harzen og Dresden. Der skal allerede være Foraar, skriver Frøken Raasløff. Hun skrev mig til fra Rom, Brevet fik jeg igaar, at medens Alt blomstrede nu ved Dresden havde de Sneeveir i Rom; om faae Dage reise de til Neapel. Hun sender venlige Hilsner til alle Venner i Danmark. Veiret er saa smukt i Dag, jeg har gaaet lidt i det varme Solskin, men føler megen Træthed.

Hjertelige Hilsener!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen E.S. Baronesse Jonna Stampe var i dette Øieblik hos mig, hun kom fra Dem, sagde hun. Vil De takke Frøken Harriet for det deilige Hoved af Goethe!

Tekst fra: Niels Oxenvad