Dato: 7. marts 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

773. Til Henriette Collin. Kjøbenhavn den 7 Marts 1874

Kjære Fru Collin

Jeg kommer dog !, jeg kommer i Brev-Form! og uagtet der, som De siger, er saa megen Træk i Spisestuen, maa jeg dog forøge samme ved et smukt Træk af mig. Professor Hornemann var hos mig i Dag og sagde at jeg godt kunde tage ud, godt faae Plads hos Dem og det en god Plads ved Bordet lige ud mod Gabet til Kjøkkenet; han vilde overtale mig til at overraske Dem, Frøken Ballin sagde det samme. det vilde være saa fornøielig for Dem at see mig træde ind af Døren. Men jeg var standhaftig som Tinsoldaten jeg bliver hjemme ved min Klister-Potte og mit Skjermbrædt; men Jeg græder Tin naar jeg tænker at De har samlet alle mine kjæreste Venner og at Fru Drevsen er med. Læge og Pleierske have villet rokke min Standhaftighed, dog jeg bliver hjemme ! Det er et stort Træk af mig og maa derfor strax sættes paa Papiret. Jeg faaer nok Spisesæddelen og Meddelelsen om Festen, helst ønsker jeg at De selv er Overbringer[.] Hils nu alle gode Mennesker, de som vilde see mig og de som ikke ville see mig !

Deres gamle Ven som i Dag ikke er med til Gilde

H.C.A.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost