Dato: 21. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 21 Feb: 1874.

Kjære Fru Henriques!

Da iaftes Deres Mand glædede mig med et Besøg, sagde jeg, at om De begge tillod det, da mældte jeg mig, som i Dag til Middagsgjest. Jeg veed ikke om De er blevet underrettet her om? Den kjære Robert pleier i den senere Tid, naar jeg kommer tilfods, at afhente mig, men i Dag behøver jeg ikke at uleilige ham, da jeg har en Ledsager. Jeg kommer Kl: 4½&

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost