Dato: 19. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 19 Februar 1874 Kjære Fru Scavenius Endnu engang Tak for de deilige Blomster Deres Naade forundte mig igaar, de have bragt en Duft af Foraaret ind i mine smaae Stuer. Tak for det venlige Besøg. De to omtalte Bøgers

[Brevet paa een Side, men Halvdelen af Brevet bortskaaret.]

Placering:

Tekst fra: H.C. Andersens Hus