Dato: 16. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 16 Februar 1874.

Kjære Fru Melchior! Saa uendelig Meget er De og Deres Mand for mig! De have i mine ældre Aar aabnet et Hjem for mig, som gamle Collin gav mig det i de unge, tunge Prøvelsens Dage. Det nye Hjem bringer mig hele den ny Slægts Hjertelighed og Erkjendelse. Jeg føler mig som optaget i Deres Familie og De vil da forstaae hvor varmt og inderligt jeg tager Deel i Deres Velværen; De vil forstaae hvor festlig Deres Fødselsdag er for mig! Gud være lovet, De feire den i Glæde! At jeg i min Sygdom ikke kan være med, ligger mig tungt paa Hjertet. Jeg faaer Dem ikke engang at see paa Festdagen. Jeg veed hvilken Travlhed der i Huset med at ordne Alt til iaften, og at selv de meest trofaste Venner først indfinde sig da, men skriftligt kan jeg jo nok komme, og imellem de rige Gaver De faaer lægge, vist nok, den fattigste; jeg veed ikke hvad jeg skal finde paa at bringe Dem som har og faaer Alt i riig Fylde. I Tankerne er jeg hos Dem og ved den livlige, brogede Fest iaften. Gud glæde og velsigne Dem, lev længe for Deres Mand, Børn og taknemlige Venner.

Deres taknemlige, hengivne

H. C. Andersen

[på 1981/130-0004:]

Til Fru D. Melchior

den 16. Februar 1874

Fra H.C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad