Dato: 14. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 14 Feb 1874.

Kjære Frøken Louise! De var saa venlig at indbyde mig i Dag til Prøven paa Cantaten, men jeg har meget ondt i Halsen, er forkjølet og har det ikke godt, jeg maa saaledes blive hjemme! for dog at være med sender jeg Dem her det belovede Program, som jeg har stilet paa Vers og kan staae i Forbindelse med det lille Digt Nicolai Bøgh skriver. Jeg mener at Programmet maa læses op naar Alle ere samlede og at Hr Bøghs Digt siges kort foran Cantaten. Hils Deres Moder og Søstre! Det er dog trist at jeg slet ikke kan være med! - Igaar havde jeg Besøg af Fru Heiberg, som i April vil reise til Schweitz, vi talte en heel Deel sammen og jeg ønskede kun at De, Deres Moder eller Een af Familien, der skatter Fru Heiberg havde været her. Hilsen til Personalet i den musikalsk

smukke Cantate.

Deres hengivne, ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad