Dato: 12. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 12 Feb: 1874

Kjære Ven! Hr Redacteur Ploug bragte mig igaar nogle Penge til Ørsteds Monument, givne af Etatsraad Meldal og C.P. tilsammen 25 Rdlr, disse vilde jeg gjerne bede Dig aflevere til Etatsraad Suhr og erholde hans Qvitering; vær saa venlig at besørge dette for mig og kan Du, saa kom hjem til mig i Dag senest til Klokken 4, thi senere er jeg hos Melchiors / hvem jeg ikke kommer fra før lidt efter Klokken 7.

Din hengivne H.C. Andersen

E.S

Pengene lægger jeg ikke her i Brevet, der let kan tabes.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 158-59)