Dato: 9. februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 9 Februar 1874.

Kjære, fortræffelige Fru Melchior!

I Dag har jeg det ikke saa godt at jeg tør tage til Middag, jeg maa blive hjemme. Mit Humeur er igjen tungt, troer at jeg ikke kommer til Helbred og bliver frisk og virksom som før! Tak for al Deres mageløse Godhed mod mig!

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad