Dato: 31. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 31 Januar 1874

Kjære Fru Melchior! De sagde i Torsdags at jeg var velkommen hos Dem til Middag i Dag Lørdag. Veiret er smukt, mit Befindende ret taaleligt, jeg kommer altsaa Klokken 4 1/2;

er De og Deres imidlertid ude i Dag, da lad mig det vide ved mit Bud! De hjerteligste Hilsener, til Dem og alle Deres!

I Taknemlighed og Hengivenhed

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad