Dato: 21. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik (Frits) Ferdinand T Tillisch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 21 Januar 1874

Deres Excellense

være hjerteligt takket for Deres opmærksomme, venlige Meddelelse om Komitee-Mødet førstkommende Mandag, men jeg er desværre endnu ikke saa rask at jeg kan tage Deel deri. Det er nu et Aar og fire Maaneder siden min Sygdom begyndte, vel er den nu i stadig Aftagende men jeg lider af Stakaandethed og Smerter i Benene, det er et stor Besvær for mig at komme op ad Trapper.

Min Læge giver mig imidlertid godt Haab om at jeg i Foraaret nok / vil komme til Sundhed og Kræfter, besøge mine Venner, komme i Theatret og igjen blive virksom!

Deres Excellenses

taknemlig hengivne

ærbødige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 181)

[kladde:]

Deres Excellense

være hjerteligt takket for Deres hædrende venlige Skrivelse, men jeg er desværre endnu ikke saa rask at jeg kan [overstr: udføre] tage Deel i noget Møde, atter bevøge mig i Forretningslivet. Jeg har vel bragt det til en enkelt Gang dog naar Solen skinner og Blæsten ikke er for stærk at gaae fra min Bopæl hen i Havnegade eller op om Charlottenborg, men det er dog en heel Anstrængelse; jeg har stor Besvær ved at komme op ad Trapper og seer derfor kun sjældent og meget faae af mine Venner; [overstr: det og har ikke i halvandet] Det er et Aar / og fire Maaneder siden jeg blev syg, har i al den Tid ikke været i Theatret, hvilket er mig et stort Savn. Min læge giver mig imidlertid godt Haab om at jeg vil vinde Sundhed og kræfter igjen. Gud lade det skee! [overstr: da glæder jeg mig til at see og hilse paa de mange Ven] da glæder jeg mig ogsaa til at hilse paa Deres Excellense og Familien i Deres Hjem.

[overstr: Med dyb Høiagtelse]

Deres Excellenses

taknemlig hengivne

ærbødige

H. C. A.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 182)