Dato: 19. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

771. Til Henriette Collin.

Kjøbenhavn den 19 Jan 1874.

Kjære Fru Collin ! Tak for den venlige Indbydelse til paa Onsdag Middag og at jeg da skal samles med vor velsignede kjære Fru Ingeborg Drevsen. Om Gud giver mig Sundhed og Kræfter kommer jeg. Hverken Dem, Deres Mand eller Jonas har jeg i lang Tid seet. Kronprindsen glædede mig med Besøg før sin Afreise, han var hos mig i Fredags, saa hjertensgod, deeltagende, og lige frem. I Frankerige er hele Oplaget af mine ved Gregoire oversatte Eventyr allerede udsolgte og vel omtalt af hele den franske Presse. Den unge Boghandler Bentley i London har sendt mig et smukt udstyret Exem plar af the life of Thervaldsen, hvori jeg er smukt omtalt. Fra Bøgh fik jeg i gaar et høist interessant Brev. Han fortæler at Munkene i Rom nu gaae i civile Klæder og at Kückler, der ikke vilde lægge sin Munkedragt blev forleden af Gadedrenge kastet Smuds og Stene paa. Saa vidt er det nu kommet med Munkevæsenet i Rom ! Seer jeg snart Dem, Deres Mand eller Jonas? Jeg sidder stadigt inde da Veiret med Regn og Blæst seer mig noget lumskeligt ud. Hils Viggo og Fru Louise, ligesaa den lille Gerd.

Lev nu hjertelig vel. Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter