Dato: 17. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VIII
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 17 Januar 1874

Deres kongelige Høihed

var saa naadig og god, da De igaar hædrede og uendligt glædede mig ved Deres høie Beøsg, at tillade at jeg turde sende disse to medfølgende Bind Eventyr og at Deres Kongelige Høihed vilde overrække samme til Hendes Keiserlige Høihed Storfyrstinde Dagmar.

Da hun var Barn hørte hun saa venligglad at jeg læste disse hun vil jo nok med samme hjerterige Sind modtage samme, i det Deres kongelige Høihed udtaler min trofaste Hengivenhed og allerdybeste Ærbødighed.

Gud være med Deres kongelige Høihed nu paa Reisen og altid! Vær velsignet for al Deres kongelige Naade mod Deres

inderlige dyb taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 391, billed 7058-59)