Dato: 4. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 Jan: 1874

Kjære Ven!

Hjertelig Hilsen i det nye Aar, Tak for det gamle! jeg sender her ved Qvitteringen for den modtagne Deel af Honoraret for Eventyr og Historier! jeg er endnu stærkt forkjølet og Lægerne tillade mig ikke at komme ud. Det er meget haardt saaledes Uge for Uge, ja jeg kan jo sige, Maaned for Maaned at sidde inde. Tak for al Deres venlige Deeltagelse! Gid De selv vinde i Sundhed og alt godt, i det nye, som i de kommende Aar.

Hierteligst H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 101)