Dato: 2. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 2den Jan: 1874.

Kjære Fru Koch!

Min hjerteligste Hilsen til Dem og alle Deres i det nye Aar! Gud bevare Dem i Sundhed og Tilfredshed; jeg savner begge, har det ikke godt, en Vandring i Solskinnet for to Dage siden, da Vinden blæste isnende kold, har sat mig aldeles tilbage. Det bliver vist aldrig godt med mig; jeg synes jeg sidder som i Fængsel og har hverken Kræfter eller Lyst til Noget. Deres Børn, som igaar var hos mig saae hvorledes jeg havde det og har vist sagt Dem at jeg heller ikke i Dag kommer til Dem, det samme var Tilfældet igaar hos Melchiors. Jeg har en forunderlig Uro og dog Træthed over mig! Tak for al Deres Deeltagelse. Hils Børn og Børnebørn, Deres Broder, hans Frue, alle gode Venner og saa glemmer De ikke Baronesse Elise.

Hjerteligst H. C. Andersen

Tekst fra: H. C. Andersens sidste Dage.

Kjøbenhavn den 2den Jan: 1874.

Kjære Fru Koch!

Min hjerteligste Hilsen til Dem og alle Deres i det nye Aar! Gud bevare Dem i Sundhed og Tilfredshed; jeg savner begge, har det ikke godt, en Vandring i Solskinnet for to Dage siden, da Vinden blæste / isnende kold, har sat mig aldeles tilbage. Det bliver vist aldrig godt med mig; jeg synes jeg sidder som i Fængsel og har hverken Kræfter eller Lyst til Noget. Deres Børn, som igaar var hos mig saae hvorledes jeg havde det og har vist sagt Dem at jeg heller ikke i Dag kommer til / Dem, det samme var Tilfældet igaar hos Melchiors. Jeg har en forunderlig Uro og dog Træthed over mig! Tak for al Deres Deeltagelse. Hils Børn og Børnebørn, Deres Broder, hans Frue, alle gode Venner og saa glemmer De ikke Baronesse Elise.

Hjerteligst H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 93-96)