Dato: 1. januar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: August Bournonville
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 1ste Januar 1874

Kjære Ven!

Tak for det gamle Aar! Gud glæde Dig i det nye! Du er en lige­saa trofast Ven,som Du er rigt begavet! Jeg havde haabet at see Dig i Dag, men Du har været forhindret i at komme. Jeg sidder inden Dørs denne Festdag, som jeg sad iaftes og i hele Julen, det er en heel Prøvelse. I forgaars forsøgte jeg at gaae lidt i Solskin­net, næppe et Qvarteer var jeg ude, da gjennemtrængte mig den iSnende Blæst saaledes at jeg blev i en Grad fokjølet saa at jeg i Dag næppe kan tale; jeg skulde have tilbragt Middagen hos Melchiors, men der er ikke Tanke om at jeg tør tage ud.

I hvor meget jeg længes efter at see din nye Ballet, maa jeg dog for det første opgive det. jeg kan umueligt imorgen Aften tage i Theatret, beder Dig derfor at Du ikke sørger for Plads til mig, men vil Du glæde mig da send mig Programmet, Du har givet mig alle dine tidligere, Hils din elskværdige Kone og Børnekreds. Hjerteligst

H.C.Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm