Dato: 31. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Marie Bille, f. Bille-Brahe
Sprog: dansk.

[Kladde, 31 Dec 1873]

Deres Naade

være hilset paa det hjerteligste og bragt de bedste Ønsker om alt hvad glædeligt og godt er i det nye Aar; gid at jeg selv personlig kunde udtale det for Dem; De har altid viist mig saa megen Naade og Deeltagelse, men jeg er endnu meget svag, taaler ikke at stige op ad Trapper, kan ikke heller fremstille mig for den kongelige Familie, det jeg saa inderligt ønskede! i fjorten Maaneder har jeg nu været syg; Opholdet paa Glion var mig meget velgjørende men paa Hjemreisen blev jeg igjen syg; det gaaer kun langsomt med Helbredelsen, jeg kan ikke som før besøge mine Venner, ikke komme i Theatret, hvor jeg før kom hver Aften, dog saa vidt er jeg dog naaet at jeg hver Dag naar Solen skinner gaaer med nogen Besvær, en lille Tour paa en halv Time om i Havnegade og føler mig styrket der ved. Jeg har saa inderligt længtes efter at fremstille mig for den kongelige Familie, men endnu har jeg som sagt ikke Kræfter der til; jeg beder imidlertid Deres Naade, om at overbringe min taknemlige, hjertelige Nytaars Hilsen, og det De vil overrække Prindsesse Thyra denne nye Udgave af de tidlige Eventyr.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 265)