Dato: 24. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Wanda Danneskjold-Samsøe, f. Zahrtmann
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 24 December 1873.

Kjære Fru Grevinde!

Deres Naade være paa det hjerteligste ønsket en glædelig Juul og et godt velsigenet Nytaar! personlig kan jeg desværre ikke udtale det for Dem, da jeg endnu paa fjortende Maaned ikke har ganske vundet min Sundhed, ikke har Kræfter til at stige op ad Trapper eller aflægge Besøg. Jeg sidder i meest i mine smaa Stuer og der har jeg stadig for mig det smukke kunstnerisk ordnede Skjermbrædt Deres Naade ved dette Aars Begyndelse forundte mig, det er et deiligt Mindetegn om den Deeltagelse De har viist mig. Alle Kunstnere som see Deres Værk beundrer det ved den fortræffelige Ordning af Billederne. De vil nu forunde mig at jeg tør lægge Billedsamling paa Deres Julebord, den nye Udgave af de ældre Eventyr Pedersen illustrerede. Bring mig i venlig Erindring hos Hans Exellense og Deres kjære Børneflok.

Deres Naades taknemlig

hengivne, ærbødige

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus