Dato: 23. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 23 December 1873.

Kjære Fru Collin !

De har slet ikke ladet høre fra Dem siden jeg skrev; jeg veed ikke om De vil see mig i Dag? Men nu kommer jeg, saa kan De have det saa godt!; imorgen, Juleaften har jeg besluttet at blive hjemme. Det bliver en stille Aften, uden Juletræ uden Jule-Besøg – ja vilde min Musa nu efter Aar [og] Dag overraske mig med Besøg det var en Overraskelse ! men hun kommer ikke. I Dag har jeg, efter tre Dages Stillesidden inden fire Vægge, været ude og blevet blæst igjennem, saa jeg knap kunde staae paa mine Been. Gigten fryder sig der ved den har faaet god Næring. Maven føler sig formet, den tænker vist paa »Strike«. I Haab om at finde Dem og Deres nogenlunde vel, som Tiden tillader det, indfinder jeg mig i Dag før fire og i Frakke. Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost