Dato: 16. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

765 Til Henriette Collin. Kjøbenhavn 16 December 1873

Kjære Fru Collin! Tak for Deres venlige Besvarelse af mit Brev igaar; jeg glædede mig ret til at komme til Dem og Deres i Dag; men Veiret er saa raat og stormfuldt, Grosserer Melchior som i dette Øieblik var her raadede mig aldeles til at blive i min Stue, ikke tage ud og da jeg gaaer i Skræk for at paadrage mig Forkjølelse og aldeles Tilbagefald i mit, som man siger, bedre Befindendes maa jeg opgive i Dag at see og tale med Dem. Den kjære Jonas, som jo er vant til Storm og Slud fra Vesterhavet, glæder mig maaskee med et lille tidligt Aftenbesøg, jeg længes efter at see ham, han vil sige mig hvorledes De har det, og tillige hvorledes det staaer til i Rosenvænget og Tulipangaden !–Naar vil De nu see mig til Middag, det bliver vel ikke før Mandag? Lev hjerteligt vel ! Deres hengivne

H.C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost