Dato: 15. december 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

764. Til Henriette Collin. Kjøbenhavn 15 December 1873. Kjære Fru Collin !

Siden i Tirsdags harjeg ikke seet Dem; hele Ugen har jeg ikke hørt fra

Dem; jeg veed saaledes ikke om De vil see mig til Middag idag eller imorgen; det har altid, i den senere Tid, været om Tirsdagen De seer Deres Venner og jeg kommer derfor, om De vil, imorgen og bliver hjemme i Dag, jeg har i den Anledning sagt Frøken Ballin Beskeed at hun skal sørge for mig. Jeg har det kun daarligt; i Dag, som igaar; mit tunge Humeur, er endnu værre end Gigten, som knuger mig i alle Lemmer. Jeg seer ingen Fremgang, ingen Fremtid, er det saaledes at Alderdommen kommer, da er den jo forfærdelig. Siig mig en lille Ting der fra mig kan hænges paaJuletræet til lille Gerd, skylder hende det for det venlige Smiil hun gav mig i Tirsdags, vort første Møde.Jonas harjeg længe ikke seet; Deres Mand synes at være den ment Trofaste af Familien. Deres iøvrigt taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost