Dato: 27. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøb: 27 Nov 1873

Kjære Fru Melchior! Veiret er smukt, men jeg har dog ikke været ude i Dag og kommer ikke heller! jeg har en ilde Fornemmelse lige inde i Hjertet, jeg vil ikke kunde stige op af Deres eller mine egne Trapper uden stort Besvær! jeg kommer mig aldrig, fornemmer jeg nok! meer og meer faar jeg Angest for at tage ud, selv til mine kjæreste meest trofaste Venner, jeg er dog til Besvær hos dem og i mig selv. Gid at jeg snart havde Ende paa denne lange Prøvelse og arbeidsløse Tid. I Dag staar Alt saa mørkt for mig! Tak den kjære Anna for hendes venlige Besøg. Gud lad hende vinde heelt sit Helbred, og det vil skee! hun er saa ung, saa god og taalmodig. Hils Deres Mand og alle Børnene fra Deres taknemlige

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad