Dato: 16. december 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Hanck
Sprog: dansk.

Mandagmorgen 16 Decemb 1839.

Uagtet jeg har skrevet fornyelig vil jeg dog lade dette lille Epistel flyve med "den gode Leilighed", som frembyder sig. I de sidste otte Dage har jeg været ude i Selskab hver Aften, thi man begynder at krybe lidt sammen i denne theaterløse Tid. Iaftes var jeg hos Heibergs, jeg hører der, at vi skal snart have eet af Kalderons smukkeste Stykker Gomez Arias's Pige, der er omarbeidet til en Tragedie og kaldes Gomez Arias og Dorothea463 . (Holst og Fru Heiberg.) Min Billedbog er nu trykt, men ikke saa færdig at jeg kan sende Dem i Dag, Udhængs Ark, derimod vil De paa Søndag være saa god at lade forhøre hos Hempel om der i hans Bogpakke ikke er en Bog til Dem. En tydsk Oversættelse er alt under Arbeide, og Forlæggeren, Hr Vieweg i Braunsschweig besørger et Kobber til hvert Billede, det bliver gjort af een af de bedste Kunstnere i Dydseldorff464 . – Professor Abrahams har nu oversat "Ravnen", der udkommer med Hartmanns Musik, i disse Dage465 . Igaar fik jeg et langt Brev fra Frøken Bræmer, hun er paa Tomb ved Strømstad og har skrevet sin Roman "Hemmet", som skal være sendt til mig, men jeg har endnu ikke seet den466 . – Fra Liebe har jeg mange Hilsener til Deres gode Fader, han spørger mig ofte hvorledes det gaaer. Liebe er nu saa rask og livsglad, har faaet sine runde Kinder igjen og gaaer meget og spadserer. Siig til Deres Fader at jeg ønsker ham en tilkommende Juul, mildere og bedre, end vist denne maa være ham ! Hils Deres trofaste, udholdende Moder, Alle Søstrene og Tanten, som aldrig skriver mig til. Holstes smukke Digt over Kongen, det stod paa Omslaget af Portefeulen, bliver nu særskildt trykt, paa sort Papir med Kongens Portrait467 . Jeg har hørt Weyse spille noget af sin Sørgecantate, der skal gives ved Bisættelsen i Roeskilde Domkirke, Texten er af Øehlenschlæger og ikke just det Bedste af denne Digter, synes mig468 . I Julen er jeg indbudet til Nysø, men det er endnu uvist om jeg tager derud. Lev vel!

Broderen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus