Dato: 29. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Ørsted
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 October 1873.

Kjære Frøken Ørsted!

Det er allerede en lille Evighed siden jeg hørte fra Dem og Deres Fru Moder og De fra mig. Kunde jeg kun faae Kræfter til at stige op ad Trapperne da var jeg snart hos Dem, men jeg frygter for at maatte op i anden Etage, det tager allerede paa mig at naae op i den første. -

Inderlig Tak for Besøget af Dem og Deres Moder, det var en heel Festdag for mig at see Dem i mine smaae Stuer. I de to / sidste Dage har jeg forsøgt paa at gaae hen ad Gaden, det var første Gang nu i et Aar. I forgaars naaede jeg hen til Mønten og kom om Hjørnet der; igaar naaede jeg til Niels Juulsgade og hen til Vandet, maatte jeg saaledes daglig kunde udvide Vandringer [!], men det tager paa Aandedrættet at gaae i den friske Luft og slutte med at maatte op af Trapperne, der hører en Slags Villie til at sætte det igjennem, da jeg har det langt bedre naar jeg sidder ganske stille.

For en Maanedstid siden / fik jeg fra Tydskland en ny Roman, Melchiors have læst den og moret sig ved samme; jeg læser den ikke for det første, har De Lyst der til, da følger den her med Brevet. Hjertelig Hilsen til Deres kjære Moder, Søstre og Brødre fra

Deres taknemlig hengivne

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 82, 135-36)