Dato: 11. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelm Topsøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 October 1873

Kjære meget ærede Hr Topsø!

Tak for Deres venlige Beøg! Tak for den Deeltagelse De viser mig. Gjenbesøg, det jeg glæder mig til, har jeg endnu ikke Kræfter til at aflægge. Skrive falder mig ogsaa besværligt, og dog maa jeg det i Dag, jeg har en Bøn til Dem.

En Datter af den afdøde, dygtige Læge Konferensraad Brandes, en ældre, begavet, fortræffelig Dame har for nogle Dage siden tilsendt Dem een af hende skrevet Fortælling, med Ønske om at see / den afbenyttet i Dagbladet, [overstr: Fædrelandet] hendes tidligere Fortælligner udkom paa Brødrene Reitzels Forlag har jeg læst og men ikke denne, min Sygdom har forbudt mig det; [overstr: jeg har interesse for den hæderlige begavede] Frøken Brandes [overstr: meddeler hun siger mig at hun ikke] beder nu mig da De og hun aldeles ikke kjende hinanden [overstr: at hun slet ikke tør vente at De skjænker hendes lille Bog nogen Op] om jeg vil lægge et venligt Ord ind for hende [overstr: og derved formaae Dem til at] for ved det at vække nogen Interesse, hos Dem for hendes lille; dersom jeg formaaer dette vil det være mig een stor glæde; [overstr: jeg er forvisset om De vil med godt Sind] / at hendes Fortælling [overstr: dersom den egner sig der til] vil blive optaget [overstr: dersom den egner sig dertil. Min Bøn er at De endnu] dersom den egner sig dertil.-

Deres hengivne

ærbødige

H. C. A.

men min Interesse er saa stor for den begavede Dame at jeg gjerne skriver et Par anbefalende ord

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 183)