Dato: 11. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 11 October 1873,

Kjære Ven!

Tak for de tilsendte Exemplarer af "Eventyr og Historier"; da jeg fik første Levering kom 12 Exemplarer, med det venlige Løfte at opbevare til hele Samlingen sluttedes, den Rest af Friexemplarer, De efter Sædvane forunder mig; i Dag har jeg imidlertid erholdt 15 Exemplarer af anden Levering; for nu ikke at sende de tre Exemplarer tilbage, jeg denne Gang har fået for mange, beder jeg Dem sende mig tre Exemplarer til af første Levering; saa have vi en bestemt Orden i hvor mange jeg hver Gang modtager. Ikke sandt? - Jeg vil haabe at De og Deres befinde sig vel; jeg er endnu halv "Krybdyr", jeg maa altid tilvogns skal jeg udenfor mit Sygehjem. Hornemann har imidlertid godt Haab om min Bedring, gid jeg snart maatte have det samme og dertil mellem de mange Besøg jeg faaer ogsaa erholde snart eet af "Eventyrmoer".

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Velbaarne Hr Boghandler Th: Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 92-93)