Dato: 30. september 1873
Fra: Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

746. Fra Henriette Collin. Ellekilde Tirsdag [30/9 1873]

Kjere Andersen jeg skriver kun for at takke Dem for Deres Brev og sige Dem at vi komme til Byen en af de sidste Dage i denne Uge og at De selv følgelig seer mig saa snart jeg har bestridt mit Huus, og kysset mit Barnebarn'ndash; Af hvad De skrev fik jeg det Indtryk at De dog har det nogenlunde godt og hvad »Mod til at gaa i Theatret angaar« saa kan det jo ogsaa komme, og har De først været der Eengang, saa vil det falde Dem let at komme der oftere.–

At jeg nu længes efter saameget i mit Hjem kan De vist tænke Dem, men hvormeget vi holde af Ellekilde, det kan De neppe tænke Dem, De kjender jo ogsaa kun Skyggesiderne ved Egnen; var De her en stille Solskins Aften og saae den gaa ned udenfor vore Vinduer, saa vilde De sige at her var henrivende deiligt.–

Gotlieb og Rigmor forlader os idag, saa pakker vi ind og lukker vort Huus'ndash;Noget af det som ikke bedrøver mig mindst ved Afskeden herfra, er de to Fiskerfamiliers bedrøvede Ansigter naar de følge os tilvogns; her er saa ensomt naar vi er borte og de gaar en streng og kold Tid imøde.– Vil De hilse Fru Melchior fra mig kjere Andersen, jeg kan tænke mig hvormeget De maa savne den daglige Omgang med de elskværdige hjertelige Mennesker og det mageløse Hjem De havde paa Rolighed, men De er jo tilfreds med Deres Frøkner og De skulde have ondt ved at finde 3 hyggeligere Værelser end dem De har. Stakkels Frøken Hallager med den gode Villie og de ringe Evner !– Lev vel to vi sees Deres Jette Collin

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost