Dato: 8. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 8 Sept: 1873.

Meget ærede frøken!

Om Gud vil, fløtter jeg imorgen ind i mine Værelser. De har jo været saa god at sørge for at der er Lys, Sukker, Lampe-Olie, Blæk &. - Maa jeg endnu tilføie at jeg ønsker kjøbt 6 halve Flasker bayrisk Øl én Flaske Portviin 8 Mark og en Flaske Madera, 9 Mark. - Den lille Dreng, De talte om, der skulde gaae Ærinder, har jeg ikke seet noget til. Alt er vel nu nogenlunde i Orden, særligt Sengen vel udluftet. Brød, Smør, Kjød eller Sligt, kan jeg vel den første Aften erholde hos Dem, siden kunne vi gjøre Aftale. Jeg haaber at De og Deres Søster venligt vilde tage Dem af mig og jeg snart maa være saa vel at jeg volder Dem mindre Uleilighed end nu de første Dage ved min Ankomst.

Ærbødigst

H. C. Andersen

ES

Da jeg forlader &Rolighed' før Middag Spisetid, ønskede jeg, om det kan skee, at finde hjemme lidt kogt Fisk, F.Eks. Flynder, med Smør og Sennep.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus