Dato: 6. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Elisa Koren

"Rolighed" den 6 Sept 1873.

Meget ærede Frøken Koren!

hjerteilg Tak for den venlige Deltagelse De i min Sygdom viser mig. I Schweitz kom jeg til Kræfter, men disse have igjen, paa Hjemreisen forladt mig og det gaaer kun smaat frem med Bedring. I Ugen som kommer fløtter jeg ind i min gamle Leilighed i Nyhavn hos de to ældre Frøkener Ballin. I den første Tid vil jeg neppe see mine Venner men mine Tanker ere i Taknemlighed hos disse.

Deres hengivne

ærbødige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 387, billed 7055)