Dato: 3. september 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Clara Ballin
Sprog: dansk.

Rolighed den 3 Sept 1872

Meget ærede frøken Ballin!

Da jeg i denne Tid ikke har Noget til Fru Collin som har vigtigere Ting at tage vare end min Indfløtning, er jeg ganske uvis om denne. Jeg vil imidlertid tro, at ved Deres venlige Omsorg vare nu Tæpperne lagte paa Gulvene og Eet og Andet stillet op. En vigtig Ting er imidlertid min Seng. Jeg maa særdeles bede Dem om at alle Sengeklæder godt dampes eller rettere, luftes ud; jeg mener / at de kunne lægges i Soveværelset, Vinduerne lukkes op & - Vil De af De 10 Rdlr De har af de 50, lade 40 nu som De veed for September kjøbe til mig 2 # Lys, Sukker, men i hugne Stykker, Olie til Lampen; de nødvendige Sager til Natlampen, Godt sort Blæk kjøbes. Hvad Øl og Viin angaaer da tænker jeg at det er tidsnok at samme besørges naar jeg fløtter ind; rimeligviis skeer dette paa Mandag, De skal, naturligviis forud faa Brev herom. Hils Deres Frøken Søster

Ærbødigst

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus