Dato: 27. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

743. Til Henriette Collin. Rolighed Torsdag 27 August 1873.

Kjære Fru Collin !

Tak for Brevet, det kom i dette Øieblik; jeg seer, hvad jeg frygtede, at De ikke traf Frøken Ballin, at Intet er blevet udrettet og Tiden trænger paa. De kan ikke med al Deres velsignede gode Villie, i denne Tid tage Dem af mig, men giv mig et Raad, giv mig et Menneske der kan hjelpe og ordne. Paa Mandag er det den første September, da kommer Saddelmageren og slaaer Tæpperne fast i de to inderste Stuer. Paa Tirsdag eller Onsdag sender Frøken Jette Melchior Meublerne der hen. Melchiors tænker jeg indtræffe fra London den 5 September, og da reiser jeg ind til Byen den 6 September, denne forunderlige Mærkedag i mit Liv; De veed den Dato kom jeg første Gang til Kjøbenhavn, den Dato første Gang ind i Italien og senere ligesaa, ganske tilfældigt, den Dag ind i Spanien. Jeg har en egen Tanke ved den Dag, maaskee bliver den engang min Dødsdag, den er som var det iaar en Ulykkesdag,jeg skal syg ind i det fordømte Sygehuus; jeg har det ilde, jeg er som tveedeelt, mit halve jeg er ungdoms friskt, mit halve er elendigt, Been og Arme zittre, mit Hjerte knuger mig – dog hvorfor plage Dem med Alt dette, faae Frøken Ballin ud til Dem i Morgen eller senest Lørdag, tal Alt i Orden for mig ogsaa om at faae en skikkelig Dreng til Byærinder, plag Dem forresten ikke selv, viis Frøkenen Grundtegningen til Meubelopstillingen og siig naar hun kan vente mig.

I Dag er det Deres Svigerfaders Dødsdag !, hvor mange Dage har jeg at pines i - Lev vel ! hils i Huset. Deres taknemlige

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter