Dato: 19. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

"Rolighed" 19 August 1873,

Kjære Ven!

Igaar var Frøken Melchior i Besøg hos Deres Søster og saae der den nye Roman, "fra et Vindue paa Kirkegaarden;" hun vilde laane den, men Deres Fru Søster forsikkrede paa det Bestemteste at jeg havde den, at De havde selv bragt mig den forleden Dag. Da jeg Intet veed herom, og Folkene ikke have modtagen nogen Bog, tillader jeg mig at spørge hvorledes Sagen forholder sig. Vil De ogsaa lade mig vide om De har skrevet, eller ladet skrive til Hr Frenchs (Huset Hartnach i Leipzig) om snarest at sende den berømte Kaulbach et Exemplar af mine samlede Eventyr, de skulde sendes i mit Navn, (Kaulbach boer i München); endeligt at jeg snarest maatte faae et Par Exemplarer af mine nyeste Eventyr og Historier der ere udkomne hos French.

Tak for de tilsendte Tegninger af Fröhlich! de fleste er særdeles smukke, kun til "den store Søslange" synes jeg at han ikke har været saa heldig, der er mere Phantasie i mine givne Ord end i hans Tegning; saaledes maatte jo den gamle Hval see ud som en heel svømmende Koral-Ø! Jeg har skrevet ham til herom, ligesom gjort ham opmærksom paa at der er en meget stor Feil i Tegningen af "Helhesten", denne har kun tre Been og Fröhlich har givet ham fire, det lader sig ikke gjøre, det er mod Sagn og Historie. Send ham snarest mit Brev. Jeg har det daarligt, Kræfterne mangle aldeles, jeg gruer for Vinteren som kommer, og Intet er der jeg glæder mig til.

Venskabeligst

H. C. Andersen

Velbaaren

Hr Boghandler Th: Reitzel

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58, 86-87)