Dato: 17. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Martin Henriques
Sprog: dansk.

"Rolighed", Søndag 17 August 1873

H. C. Andersen.

Kjære trofaste Ven!

Naar skrev jeg dog sidst? Ja naar skrev jeg! Dagene glide ind i hinanden; imorgen er det allerede tre Uger siden jeg kom her hjem til "Rolighed" og i al den Tid har jeg kun tre Gange naaet ned i Stuen og ned af Havetrappen. Jeg kan aldeles ikke komme til Kræfter igjen, jeg er langt svagere end da jeg reiste ud og det er mig en stor Besvær at skrive et Brev; derfor har De ikke erholdt et saadant, heller ikke den kjære, trofaste Fernanda! I Schweitz var jeg kommet til Kræfter, kunde gaae og det ikke saa kort endda; jeg glædede mig til at vende hjem og der nyde nogle af vore smukke Sommerdage. Først vilde jeg dog endnu engang i mit Liv besøge Splügen og da jeg naaede derop undte jeg Bøgh et Indblik i Italien; vi kom til Chiavena, ville kjøre til Comosøen, giftige Fluer satte sig paa Hesten, den blev vild, vi kom af Vognen og denne, med Hesten foran, brusede tilbage til Byen; der var over 30 Graders Varme, ikke et Træ skyggede, jeg brugte henved en Time at naae hjem til Hotellet hvor jeg laae flere Timer, som henkogt. Nu vare alle de vundne Kræfter igjen tabte; de styrkedes vel i deri Ugestid jeg var i Graubiinden, men hele Hjemreisen var en Qval, Jernbanefarten, det qvælende Støv, den rædsomme Varme og endeligt 6 Dages Diareh i München; jeg blev aldeles ussel og Farten til Kjøbenhavn har været ganske djævelsk, et Par Gange besvimede jeg. Imorgen er det 3 Uger, som sagt, siden jeg kom til "Rolighed", jeg har ikke Kræfter til at naae ned, jeg spiser paa mit Værelse, taaler neppe Besøg, har ikke Tanke og Lyst til at skrive Breve eller til at læse. I Dag skal nu dette Brev skrives! De og Deres ere altfor gode mod mig til at De bør være i Uvished om hvor ilde jeg har det. Deres Søster og Svoger forlod "Rolighed" i Torsdags og ere i Dag i Ostende! jeg haaber Deres Søster har og faaer rigtigt godt af denne lille Reise. At hun er borte er mig et uhyre Savn. Jeg har maattet leie de gamle Værelser i Nyhavn, der vare ingen andre at faae. Jeg er fortvivlet ved Tanken om at fløtte ind i det gamle Sygehuus og gjenleve Vinteren som gik! havde jeg dog Ende paa det Hele. - Mit Sind er aldeles forkuet og jeg føler mig saa uendelig eensom! Gid Deres Kone have godt af sit Besøg i Norge, hils hende! hils alle Døttrene og den elskværdige Frøken Juliette som forleden feirede sin Fødselsfest. Veiret er ikke godt her hjemme, Regn og Kulde vexle; med Sommeren er det forbi! - "forbi! forbi! og saaledes ende alle Historier". I Dag er det Emil Melchiors Fødselsdag, han har et lille Selskab, men jeg kan ikke komme der ned! Hele Huset sende Hilsener op til Modum til Dem og Deres. Brevene De og Fernanda glædede mig med vare saa friske og livlige at jeg strax sendte begge til Deres Søster i Ostende! at hun ogsaa kunde glæde sig. Lev nu hjerteligt vel. Deres taknemlige tro Ven

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 384-86)