Dato: 14. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

"Rolighed" den 14 August 1873 Kjære Fru Scavenius! Tak for Deres venlige Skrivelse! jeg fik den iaftes. Det bedrøver mig at Deres Naade atter havde det Uheld at falde og støde Knæet; det har nu igjen fordærvet deres glade Sommerreise. Jeg er vendt tilbage mere lidende end da jeg reiste ud. Jernbanekjørselen i den forfærdeligt varme Luft udsugede alle mine Kræfter, et Par Gange er jeg besvimet derved og sidder nu paa tredie Uge, Dag ud, Dag ind her paa mit Værelse, kan ikke engang gaae ned i Haven. Iaar er der ingen Tanke om at jeg kommer paa Landet. Melchiors have en Vaagekone for mig, som Nat og Dag passer mig og ved Maanedens Slutning fløtter jeg ind i de gamle Værelser jeg forlod i ny Havn, jeg kan ingen andre erholde. Det er mig en Skræk at fløtte ind i det gamle Sygehuus og rimeligviis der døe. Basnæs seer jeg maaskee aldrig mere I Dag reise Hr og Fru Melchior til et Søbad i Belgien eller Nord=Frankrige, De sende Deres Naade venlige Hilsener. Børnene og jeg blive her hjemme. Hils den kjære Otto, ligesaa Familien paa Borreby og Frøken Castenskjold som fulgte Deres Naade paa Reise. Hjerteligst og ærbødigst

H.C.Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus