Dato: 11. august 1873
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

d. 11te August 73.

Kjære Andersen!

lndlagt sender jeg Dem et Telegram jeg i dette Øieblik fik fra Grevinde Frijs, og hvoraf De vil see, at hun er hindret i at skrrive - altsaa ogsaa til Dem.

Jeg fortalte hende i mit Brev, hvad jeg vidste om Dem, og ligesaa hvad De særligt havde ønsket sagt til hende. Gid De nu maa have faaet flere Kræfter, kjære Andersen! De som selv siger, at De har "alt Godt, undtagen dette." Jeg seer Dem, som De sad der under Træet, da vi kom, i Sol og Hygge og Kjærlighed, Deres bløde Sind bevæget ved Synet af de gamle Venner, hvem Sorgen nylig havde rammet; snart igjen dog liviig bevæget ved at meddele de mange Indtryk, Deres rige Phantasie havde modtaget - saadan staaer Venner fra Barndommens Tid for mine Tanker.

Hils Fru Melchior saameget fra mig. Det er smukt at see et Hjem som hendes, saa rigt paa Kjærlighed ogsaa udefter; og saa at føle, hvor smukt Mand og Hustru forstaaer hinanden heri.

Gud styrke og velsigne Dem!

Deres gamle Veninde

Jonna

Tekst fra: H.C. Andersens Hus