Dato: 2. august 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Rolighed«,Østerbro, 2den August 1873.

Kjære unge Ven!

I Mandags naaede jeg »Rolighed«. Jeg er endnu særdeles afkræftet og maa ikke forlade mit Værelse. Det var en besværlig Reise herhid, jeg var ved at besvime i Vaggonen. I Odense saae jeg Deres Moder, hun bragte mig smukke Blomster; hils og tak hende!, Det var en tung Vandring fra Banegaarden i Nyborg og ikke mindre fra Skibet til Hotellet i Korsør: det generede mig særdeles paa begge Steder saaledes at blive seet paa og beklaget. Jeg fik en første Classe-Vogn alene til Kjøbenhavn og var glad derved da jeg / følte mig saa syg. Dagen derpaa fik Grosserer Melchior et Telegram fra Hr Etatsraad Jetzmark i Middelfart, med Spørgsmaal fra sig og alle Badegjæsterne i Berriths Hotel, for at høre om mit Befindende; det rørte mig! hils Hr Etatsraaden og alle Vennerne med Tak for deres smukke Deeltagelse. Nu er vel Hr Oksen i sit Hjem; vil De hilse, naar De skriver; mig er det endnu meget besværlig at levere en Skrivelse, som De nok seer. Jeg beder Dem bringe mig i Erindring hos Etatsraaderne Jetzmark, Titchen Koch, og deres Fruer, ligesaa hos Biskoppens og Apotheker Kraghs! hvor vare de dog / Alle gode mod mig. Det var et heelt Solskin! hils den unge Hr Holz og Hr Glessing, hver især, de mange unge Damer, ikke at glemme. Bøgh er nu hos sine Forældre i Fyen; han bliver der en Maaned. Fru Melchior beder mig hilse Dem og taler med stor Venlighed om det behagelige Indtryk Deres Søster gjorde hos hende. Glæd mig, om ikke længe, med Brev, og tag til Takke med disse henkastede Ord.

Hjerteligst

H. C. Andersen.

Til Hr Student Veber.

[Udskrift paa Konvolutten:]

Hr Student

Veber

i

Middelfart

(kan ogsaa afleveres der i Hr Bernths Bade-Hotel).

(fra H. C. Andersen)

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 173-77)