Dato: 9. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Henriques
Sprog: dansk.

Bern den 9 Juni 1873

Kjære Frøken Anna Henriques!!!

Mit sidste rev til Huset Henriques var et Bilag i Bøghs Brev til Deres Fru Moder; at det er indtruffet veed jeg af Brev fra Fru Melchior, ellers har jeg i mange Tider ikke hørt fra Vennerne: Henriques; dette er en Beklagelse, men naturligviis ingen Bebreidelse og mindst til Dem, kjære Frøken Anna som senest har skrevet. Det er mig en stor Behagelighed i Brev at tale med mine Venner, men det er jo ogsaa besværligt, da jeg har saa mange at skrive til, vil gjerne høre fra disse og det gjør jeg ikke naar jeg ikke sender en Skrivelse. Det er saa let for den Enkelte hjemme at sende et Par Ord, men ikke let for den Reisende, der maa sende Brev paa Brev, til Høiere og Venstre, / jeg regner for at jeg Igjennemsnit skriver to Breve om Dagen, har altsaa tilvisse skrevet henved 100 Breve siden jeg forlod Kjøbenhavn, men neppe modtaaget 50; den eneste ret trofaste er Fru Melchior. Pindsedag forlod Bøgh og jeg Glion, der var i den sidste Tid koldt deroppe, vi maatte lægge i Kaminen og jeg kunde ikke ret gaae min Morgentoure, da Veie og Stier drev med Vand og jeg hvert Øieblik maatte søge Hvile. - Smukt Veir og varmt havde vi det nede i Genf hvor vi vare i fire fem Dage hos min Ven Jules Jurgensen, hver Dag kjørte vi smukke Toure i frodige Egne under høie skyggefulde Træer. I [Lørdags rettet til:] Fredags reiste vi der fra til Hængebroernes By Freybourg, hvor vi om Aftenen hørte i / Kirken det mægtige Orgel og det vidunderlige Orgelspil, bekjendt vidt om i Verden. Vi fik et heelt [Tordenveir rettet til:] Tonemaleri fra Bjergene, hørte Skalmeier og Lurer, Tordenen rullede og Psalmesangen løftede sig og gav Echo! - I Lørdags kom vi her til Bjørnebyen Bern, som vi, om Gud vil, forlade imorgen for at naae Interlaken og der sove ved Jomfruens Fod. -

Interlaken den ellevte Juni 1873

Den sidste Aften i Bern tilbragte jeg hos Dr Dor hvor jeg traf den beligske Gesandts Frue, en dansk Dame født Castonnier. Jeg maatte læse to Eventyr. Den lille Pige med Svovlstikkerne og den grimme Ælling. Dors Børn bragte mig derfor en smuk Laurbærkrands og vare næste Dag alle paa Banegaarden med Alperoser til mig, da jeg reiste. Jeg har nydt stor Gjæstfrihed og Opmærksomhed, som overalt. Igaar reist Bøgh og jeg over Thun til Interlaken, / og boe i Hotellet "die Jungfrau", eller rettere i et lille Schweitzerhuus tæt ved, at Alt er optaget, her er i disse Dage den store Skyttefest, den jeg har omtalt i Eventyret: Iisjomfruen. Ved min Ankomst fik jeg ikke færre end 7 Breve mellem hvilke var eet fra Fru Melchior [Brev] og et fra vor kjære Kronprinds [Brev], saa hjerteligt og godt. I Dag er det deiligt varmt Veir, "Jomfruen" staaer ubesløret og seer over til os. Fuldmaanen skinnede iaftes vidunderligt mellem de gamle Kastanietræer og hele Alleen blinkede i Lys og Farver! gid De var her med alle Deres! Paa Mandag tænker jeg at være i Brunnen ved Vierwaldstätersøen, der venter jeg fra mine Venner hjemme Breve poste restante. Hils nu Fader, Moder, Brødre og Søstre, alle Kjære fra Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 91, 412-15)