Dato: 6. juni 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathias Weber
Sprog: dansk.

Genf den 6 Juni 1873.

Kjære Hr Weber!

Tak for Deres venlige Skrivelse, jeg fik den paa Glion, ogsaa et lille Brev fulgte fra Deres trofaste Huusfælle, saa at jeg ret læste mig tilbage i Nyhavn No. 18 hvor vi mødtes og De begge kom mig saa hjerteligt imøde; bring min Tak! han læser nok dette Brev til Dem og jeg nikker derfor gjennem Linierne til ham, derved bliver det i Dag, jeg troer det vil mere fornøie Dem begge at han senere faaer et nyt friskt Brev fra mig. I Søndags, Pintsedag, forlod jeg Glion efter at have været der i 3 Uger og drukket "Molken"; den første Uge deroppe, var deilig og sommervarm, Skovmærkerne duftede, Gjøgen lod sig hver Dag høre, men saa blev det med Eet koldt, vi fik Regn og taagede Dage, maatte fyre i Kaminen og jeg kunde ikke / gaae mine sædvanlige Morgentoure, der vare mig nødvendige; jeg begyndte igjen at sættes tilbage i mit Velbefin[den]de. Hosten har forladt mig, men den Træthed, jeg lider af, saa snart jeg skal gaae et Stykke Vei, er ikke hvad man kan kalde at være mere rask end før, uagtet min gode Reisekammerat Nicolai Bøgh paastaaer at der er en mærkelig Forandring foregaaet i mit Velbefindende. I Søndags, som sagt, forlode vi i smukt Solskinsveir Glion, kjørte med egen Vogn ned til Genfersøen hvor vi i Montreux gik med Banetoget til Genf. Vor Landsmand, min Ven Uhrmager Jürgensen fra Locle, eier en smuk Villa tæt ved Genf, han havde indbudt mig til sig for her at tilbringe nogle Dage, vi kom i Søndags Eftermiddag og reise i denne Formiddag; dette Brev skriver jeg i den tidlige Morgenstund. Bøgh har det moret at see Genf og Jurgensen har forundt os flere smukke Kjøretoure i Omegnen. / Her er den deiligste Trævext man kan tænke sig, gamle mægtige Ege hvor Vedbendrankerne snoe sig til Toppen nede fra, Magnolier og Cedrer. Markerne staae med alenhøi Græs og Villa ligger ved Villa, som vi ikke have Begreb om ved at kjøre paa vor Strandvei, hvor der i den Henseende seer meget tarveligt ud. Veiret har hernede været varmt og smukt, med lidt Regn, men vi have dog dagligt kunnet kjøre i et Par Timer omkring Byen. Idag reiser Bøgh og jeg til Fribourg, jeg vil at han skal see der den mægtige Hængebro og i Kirken høre det mægtige Orgel; da gaae vi, om Gud vil, paa Lørdag til Bern, at jeg kan faae talt med min Læge Professor Dor og saa er Reiseplanen lagt ind i Bjergene over Thun til Interlaken og Grindelwald, / Glæder De mig, om ikke længe, med Brev, vil De da sende samme til Brunnen ved Vierwaldstättersøen poste restante, der hen kommer jeg og bliver henved otte Dage. Hils nu først især den kjære Hr Oksen, dernæst Deres egen Familie og ligesaae Familien Wied hos hvem De boer. Har De og Hr Oksen besøgt Melchiors paa Rolighed? kommer De der, da bring de hjerteligste Hilsener. -

Deres hengivne

H. C. Andersen.

E.S.

den 7 Juni.

Fribourg.

Iaftes kom jeg her og gik strax med Bøgh til Kirken, der eier det betydeligste Orgel i Europa og en mageløs Organist, vi hørte et Tonemaleri, med Alpesang og Tordenveir, Alt paa Orgel, det var uendeligt storartet og skjønt! I Eftermiddag, vil Gud, reise vi til Bern. - Vil De sende Componisten Professor Hartmann vedlagte Brev. [*]

[Udskrift paa Konvolutten:]

Til

Hr Candidat Veber.

Nyhavn No 18 anden Sal

Copenhague

en Danemark

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 94, 159-64)