Dato: 27. maj 1873
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

733. Fra E. Collin.

Idag faaer De kun nogle faa Linier fra mig; derimod sender jeg et Siberisk Brev.–Jeg er ganske rørt over Deres kjærlige Udtalelser lige overfor mig i Deres sidste Brev; dette skal jeg gjemme blandt Testimonia i den Pakke som angaaer min Person.

Jeg gik idag til Reitzel; Th. R. var desværre reist Dagen iforveien, men Broderen vidste dog Besked. Jeg saae, at han havde faaet Brev fra Dem Der er skrevet til Hjerta.Jeg lagde ham nu kun paa Hjerte (ikke Hjerta), at holde Dem fri for alt Vrøvl, og det lovede han.

Imorgen tidlig flytte vi. Jeg er ør i Hovedet af at skulle gjøre alt færdigt, til Terminen uden selv at være tilstede.–

Hils Bøgh. Blædel var iaftes hos mig. Han har megen Tilfredsstillelse af sin Bog mod Grundtvigianerne, men bliver naturligviis rakket ned i disses Blade.

Forresten ere vi Gud være lovet raske, og Beretningerne lyde jo ogsaa godt om Dem. Jeg vil nu glæde mig til Ellekilde ; men veed hvor jeg vil savne vor Louise derude.

Gud være med hende ved hvad der forestaaer.

27 Maii 1873. Deres Ven

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost