Dato: 18. maj 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Therese Henriques, f. Abrahamson
Sprog: dansk.

Glion ved Montreux den 18 Mai 1873.

Kjære Fru Henriques!

De maa læse Bøghs Brev først, mit er kun en Efterskrift, et Segl paa at Alt er Sandt hvad han har skrevet; men hvad hjelper det? Doctoren har nu eengang sagt og skrevet Recepten: Modum! De skal og maa til Modum og der er deiligt deroppe i Norge, Solen skinner saa varm, Birkeskoven dufter, den hele Jordbund er som en frisk Krydderpose at gaa paa, og Kræfterne groe deroppe, see paa Gutterne og Jenterne,de ere Kraftens Børn. Der er Fred, der er Stilhed og De selv har jo hele Huushjemmet med, De støtter Dem paa Deres Mand, hører ham spøge og sige Morsomheder baade i Vers og Prosa, Døttrene ere henrykte ved det Nye de see; og den elskværdige Frøken Juliette, Sylphiden fra den danske Scene, smiler og nikker til Dem, De sidder i Aftensolen som sad De i Hjemmet, hvis Gade den norske Helt har givet Navn. De er oppe i Tordenskjolds Fødeland, Birken dufter, Fjeldene sige: "blæsevære med Schweitz, vi ere ogsaa Bjerge, og vi have Sølv og Guld i Maven, hvor har Schweitz det!" - Men der nede sidde to unger Svende, den ene rigtig ung, den anden lidt ældre, næsten det doppelte og en Snees til, men det tale vi ikke om, vi tale om Recepter, vi tale om "Modum". Ja det er en god Recept! siger den Ældste og De veed den Ældste er altid den Fornuftigste! flyv kun derop med hele Deres danske Hjem; Petershøi græder vel derover, men det vilde den ogsaa om De kom til Glion og saae fra Skyerne ud over Verden. Gud glæde og velsigne Dem.

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques 1860-75. (microfilmscan 91, 382-83)