Dato: 22. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kassel 22 April 1873

Kjære Fru Koch!

Igaar Eftermiddag naaede jeg her til og om Gud vil, reiser jeg i Dag til Gießen for at naae Frankfurth og komme ned til Schweiz. Bring Deres Søn min hjertelige Hilsen og Tak fordi han forundte mig paa Banegaarden ved Kjøbenhavn sin Afskedsvesit og tilsmilede mig Deres og hele Familiens Hilsen; jeg var lidt blød om Hjertet ved at sige Lev vel til de mange Kjære jeg saae derude. Fra Korsør gik det næste Morgen over Beltet i rivende Blæst, de fleste vare søesyge, jeg derimod holdt mig rask. Paa Banegaarden i Odense saae jeg flere gode Venner og fik Blomster med ude fra Skove. Overfarten til Fredericia var høist ubehagelig. Blæsten stod lige ned i Kahytten og jeg blev saa gje[nne]misnet at jeg mod Aften fik daarlig Mave, der / fulgte mig lige til Hanover; nu er det bedre men jeg lider stadigt af Slimhoste og Svimmel. Imidlertid holder eg Reisen langt bedre ud end jeg havde troet og min unge Ledsager, Nicolai Bøgh, mener at jeg er betydelig bedre end da jeg forlod Kjøbenhavn. Jeg forblev halvanden Dag i Hamborg og ligesaa længe i Hanover; paa det sidste Sted gik jeg til og fra Banegaarden over en Plads der er omtrent, husker De, som Kongens Nytorv. Alle Træer vare grønne i Hanover, og da vi foer derfra igaar, her ned mod Kassel, foer vi ind i det levende friske Foraar, Hvidtjørnen og alle Frugttræerne blomstrede, / Solen skinnede saa varmt at det næsten blev for hedt i Vognen. Henimod Klokken 5 naaede vi Kassel og blev godt indqvarteret; herfra flyve mit Brev til Hjemmet med de hjerteligste Hilsener til Dem, Deres Børn og Børnebørn. Glæder De mig med Brev, da send det tidligst til Bern poste restante, i Schweitz, gaaer nogen Tid før De skriver, lad Brevet da komme til Montreux poste restante, (Suisse). - Den unge Hr Bøgh er særdeles opmærksom og omhyggelig for mig. I den Henseende kunde jeg ikke have truffet et heldigere Valg, han er dertil i Godt Humeuer og glad ved alt det Nye han seer. Lev hjertelig vel. Deres

trofast hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 385, billed 7050-52)