Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 16. april 1873
Fra: Edvard Collin, Henriette Oline Collin, f. Thyberg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

724. Fra Henriette og E. Collin.

Kjøbh. 16deApril [l873]

Jeg blev glad overrasket kjere Andersen ved i Formiddag, at modtage Brev fra Dem og et godt Brev var det, thi herhjemme havde vi med Ængstelse tænkt paa Deres, om end korte saa dog saa stormfulde Søreise, og nu eer vi at De har bestaaet den som en Helt.–Naar De modtager disse Linier er De, som jeg saa bestemt haaber, »I Syden«–ikke fordi Hanover eller Hanoveranerne have nogetsomhelst tilfælles med hvad man i Reglen forstaar ved Syden, men de har dog, efter alt hvad Reisende fortælle, mild luft hist og her et grønt Træ der spaar om 1000 Andre grønne Træer.–

Her hjemme kan vi kun drive det til Stikkelsbærbuskene og de smaa Stakler døie vist ondt nok i deres Sommerdragt, thi det fryser stærkt om Natten og er bidende koldt om Dagen'ndash;Fru Melchior var saa sød at komme til mig i Formiddag for at lade mig høre fra Dem og i Eftermiddag havde jeg et lille Besøg af Student'ndash;ja jeg har ingen Begreb om hvordan han staves'ndash;Ox'ndash;saa nu kan De selv sætte de andre Bogstaver til'ndash;det er saa rart, i Mangel af Dem selv kjere Andersen, at see de af Deres mange Venner, som i Vinter have staaet Dem saa nær, thi der følger en underlig Stilhed efter naar en kjær Ven reiser bort, og især naar denne kjere Ven har ligget os saameget paa Hjertet som De.–

Watt har endnu ikke været her, men han kommer vist nok og skal faa Deres venlige Hilsen

Edvard er i Theatret for at høre Emil Hartmanns sidste Skuffelse'ndash;den Stakkel! det maa dog være underlig haardt at have skabt et saadant Værk og som min gamle Fatter sagde »Gjort saamange Mennesker Uleilighed med at lære det udenad«–og saa see det lagt hen til evig Forglemmelse'ndash;Jonas (Castor) er ude for at tage mod sin Peter (Pollux) som kommer fra Knuthenborg.–Jeg er træt af Dagens Arbeide og Foraarsluften tynger paa mit Efteraar'ndash;derfor God Nat kjere Andersen'ndash;Gud være med Dem og os Alle'ndash;

Deres

Jette Collin.

Hjertelig Hilsen til Bøgh

Tak, kjære Andersen for at De skrev saa hurtigt. Inden jeg saae Deres Brev var Student Oksen hos mig for at høre noget om Dem; siden gik jeg ned til ham for at underrette ham om Deres Tilstand. Watt har endnu ikke ladet høre fra sig; han kommer vel nok, og da skaljeg skrive til Dem; forresten er den Sag jo saa ubetydelig, at den ikke er værd at tænke paa.

Jeg har idag faaet til Dem en engelsk Bog: the travelling birds (Trækfuglene) med et Brev fra Forfatteren Collingwood. Ligeledes et Brev fra Deres gamle Correspondent Anna Biering i Aalborg.

I næste Brev lader De mig vide, om jeg skal aftage Convoluter og sende Dem Brevene. De kan roligt betroe mig det, da jeg har stor Øvelse i at aabne Deres Breve uden at læse dem.

Her er frygtelig koldt.

Deres Ven

Hils Bøgh.

16 April 1873

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost