Dato: 4. april 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Juan Voss

Kjøbenhavn den 4 April 1873.

Kjære Hr Voss!

I næste Uge, om Gud vil, tænker jeg paa at reise, men før jeg tager afsted vilde jeg gjerne et Øieblik modtages af Dem, naar De bestemmer Tiden og jeg ikke netop i den er kaldt til Kongen. Jeg vil bede Dem oat see pa min Mund hvori Gummerne, øverste til Høiere, ere blevne hævede og ømme, det har vist nok ikke noget at betyde, men naar De har seet derpaa reiser jeg / roligere. Glem ikke, hvad De var saa venlig at love mig, snarest at sende "Regningen" til Etatsraad Collin, jeg veed han endnu ikke har erholdt den. Tak for al Deres hjertelige Deeltagelse og bevar Deres gode Sindelag for den taknemlige Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 383, billed 7046-47)