Dato: 31. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

723. Til Henriette Collin.

Kjøbenhavn den 31 Marts 1873.

Kjære Fru Collin!

Da vi jo, om Gud vil, samles paa Onsdag, veed jeg ikke om De venter mig i Dag, jeg kommer saa gjerne men ønsker dog at vide om De vil see mig. I Dag har jeg lidt Smerte i Siden af Underlivet, som naturligviis ængster mig, da jeg ved enhver Leilighed troer at der kommer et Tilbagefald og at jeg kun tør tænke paa Død og Begravelse.

Deres hengivne

H. C.Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost