Dato: 23. juli 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Madseline Hanck
Sprog: dansk.

(Udskrift:) Velædle

Madam Hanck

født Iversen

Overgade i Odense.

frit.

kan afleveres paa Posthuset.

Lykkesholm den 23 Juli 1839

Kjære Mad: Hanck!

Tak for al den Omhue og Gjæstfrihed De viiste mig; hos Dem og Deres føler jeg ret hvor hjemme jeg er, og dog - jeg kommer ikke denne Gang tilbage til Odense, jeg lider selv ved at see Mennesker jeg holder af maatte lide, og jeg kan ikke afhjælpe dette Onde. Deres stille Taalmodighed i disse Prøvens Dage, talte mere til mig, end om De havde udtalt dem i levende Ord! tryk Deres Mand kjærlig i Haanden fra mig, jeg kan ikke sige nogen tom Trøst! Gud vil jo kun det Bedste! - Hils hans Søster, aldrig glemmer jeg det ærlige Udtryk i hendes Øine, beed hende, ikke glemme mig i Norge; jeg seer maaskee engang hendes prægtige Klippeland, jeg betragter ogsaa dette for mit Hjem. Paa Lykkesholm er eensomt, her er ei som i gamle Dage, i min Eensomhed gik jeg igaar i Skoven, digtede der en skandinavisk Sang, maaskee, jeg har en Forudfølelse deraf bliver den national for de 3 Riger. Jeg lader den første Gang trykke i det nye Skrift: Hertha, som udkommer til Vinter i Sverrig. Læs den for, Deres Mand og hans Søster, lad dem sige om jeg har smukt og sandt nok besjunget Deres Norge før jeg selv saae det. - Imorgen reiser jeg til Glorup hvor Greven paa det venligste har indbudt mig. Søndagmorgen tager jeg over Beltet; det vilde glæde mig om der fra Dem eller Jette, laae et Par Ord til mig hos Schalburgs. Jeg er i Kjøbenhavn næste Torsdag og tager ikke til Nysø. Hils Deres Søster, vi fik ikke sagt hinanden Lev vel! ­

Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

E . S .

Min Hilsen til alle Børnene og Jmf Faaborg! - Formæld Deres Nabo Thomsen min Kompliment, lad ham læse min skandinaviske Sang, ­men den maa ikke trykkes.

Tekst fra: Solveig Brunholm